sklep wspinaczkowy Rockice

Rejestracja

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, że administratorem danych osobowych jest Rock Ice, Grudzieniec 12 Poznań Zarejestrowani użytkownicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

dodaj mnie do newslettera "Sklep ROCKICE.PL"

zaświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Sklep ROCKICE.PL oraz akceptuję jego postanowienia

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sklep ROCKICE.PL w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży, wraz z przekazywaniem niezbędnych informacji i z postępowaniem reklamacyjnym na zasadach określonych w ustawie z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 ze zm.). Mam świadomość, że przysługuje mi prawo kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania na zasadach wynikających z ww. przepisów.